SLOUŽÍ VÁM

Zahradnické služby


Nabízíme jednorázovou a pravidelnou péči o zahradu a park, sekání a plnou péči o trávníky, výsadbu a ošetřování stromů a keřů, krajinářský návrh a realizaci výsadby.

Теl: +420 607 111 746
e-mail: hortenzie@hortenzie-zahrady.cz

Objednat

Naše (palivové) brikety – to je palivo vyrobené z obnovitelných přírodních zdrojů. Především sem patří štěpky a piliny listnatých a jehličnatých stromů a taktéž slunečnicové plevy.

Světový boom na palivové brikety neopadává a naopak, rozšiřuje se. Palivové brikety jsou zušlechtěným skoro ideálním druhem biologického paliva. Toto palivo se vyrábí z čistých předsušených dřevěných pilin, lisovaných vysokým tlakem při vysoké teplotě a bez jakýchkoliv chemických pojivových látek. Brikety se spékají ligninem, který je v organické hmotě obsažen a který se při tomto procesu z biologické hmoty vylučuje. Po spékání následuje chlazení a balení. V evropský domácnostech je toto „palivo budoucnosti“ již běžným ekologicky nejčistším a laciným druhem paliva, protože má následující vlastnosti:

  • Ochaný obal umožňuje skladovat brikety v běžných prostorách. Protože jejich specifická hmotnost je 1250 kg/m3 (což je 2,5krát více než specifická hmotnost dřeva), vyžadují značně menší skladovací prostory. Snadno se s nimi manipuluje.
  • V důsledku vysoké specifické hmotnosti mají vysokou výhřevnost, asi 4800 kCall/kg. Například černé uhlí má podle druhu 4500 – 5300 kCall/kg, dřevo 1900 – 2000 kCall/kg.
  • Při hoření dávají brikety v průběhu 1 – 1,5 hod stálý vysoký plamen až do úplného shoření. V režimu tlení mohou kvalitní brikety hořet až několik hodin.
  • Z briket zbude asi 1 % popela, ze dřeva 8 – 15 %, z uhlí 30 – 40 %. Současné kotle spalující toto palivo se čistí jednou za rok. Popel lze považovat za ekologicky šetrné hnojivo.
  • Největší předností briket je, že při jejich spalování nevzniká oxid uhelnatý ovlivňující ozonovou vrstvu. Emise sirných sloučenin je 0,032 %, což se nedá považovat za znečišťování ovzduší.
  • Z hlediska hygieny jsou brikety dokonale čistý výrobek. Při tepelném zpracování organické hmoty jsou v průběhu výroby usmrceni všichni škůdci (houby, mikrobi apod.). Toto palivo nezpůsobuje alergické reakce ani u astmatiků.
  • Brikety nevyžadují nákladné modernizace pecí a kotlů, jako je to například u LTO nebo zemního plynu. Jsou výbornou alternativou u kotlů na tuhá paliva s malým (přirozeným) tahem a taktéž u krbů. Toto palivo při hoření neprská a nevyhazuje jiskry.

Použití palivových briket je pestré, jak při topení v rodinných domech, tak i ve výrobních prostorách (s použitím kamen, krbů, kotlů středního nebo vyššího výkonu), nebo též při grilování a opékaní na grilech.

 

 

 

bez DPH

včetně DPH

Cena briket do 1,5 tuny

4,50 Kč/kg

4,95 Kč/kg

Cena briket do 3,5 tuny

4,40 Kč/kg

4,84 Kč/kg

Cena briket nad 3,5 tuny

4,30 Kč/kg

4,73 Kč/kg